Beleidsplan

Beleidsplan

 

Stichting DreamCycle

Live your dreams

Inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 2. Algemene gegeven en bestuur
 3. Missie , Visie en ambitie
 4. Doelstellingen
 5. Doelgroep en betrokkenheid doelgroep
 6. Vrijwilligers
 7. Financiële prognose 2018
 8. Geldwerving
 9. ANBI aanvraag DreamCycle
 10. Beheer en besteding vermogen
 11. Communicatie

 

Voorwoord

 

Stichting DreamCycle is opgericht op 22 april 2018 te Amsterdam.

Ons streven is het helpen van kinderen met kanker en ex-patiënten van kinderkanker hun dromen te realiseren. De focus licht hierbij op het stimuleren van na leven van hun dromen ondanks de ziekte of de gevolgen hiervan.

Het bestuur van Stichting DreamCycle bestaat uit.

Jitse Bouma, Voorzitter

Mart Blaauwgeers, Penningmeester

Simon Rosmolen, Secretaris


Algemene gegevens en bestuur

 

Algemene gegevens

 

Statutaire naam: Stichting DreamCycle

Organisatietype: Stichting

Opgericht: 22 april 2018
KvK nummer:71763775

Banknummer (IBAN):NL83TRIO0379265052
Fiscaal nummer (RSIN):858839866

Bezoekadres: Lange vogelstraat 16, 1022XZ, Amsterdam

Telefoonnummer: +31 649688050

Website: www.dreamcycle.nl
E-mail: info@dreamcycle.nl

Werkgebied: Nationaal en Internationaal

Doelgroep(en): Kinderen, jongeren en volwassenen

 

Bestuur

Naam: Jitse Bouma
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Naam: Mart Blaauwgeers
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Naam: Simon Rosmolen
Titel: Secretaris
Bevoegdheid:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Missie, visie en ambitie

 

Onze missie

Stichting DreamCycle is in het leven geroepen om kinderen met kanker en ex-patiënten van kinderkanker te helpen hun dromen na te leven op korte of lange termijn. Ondanks dat zij misschien beperkt zijn in wat ze op dit moment kunnen hoeft dat hun dromen niet in de weg te staan. Dit kunnen dromen zijn op korte of op lange termijn. Van een dagje naar een pretpark tot worden van prof voetballer of filmster.

Onze visie

Onze visie is dat alle kinderen, jongeren of volwassenen die kanker hebben of hebben gehad een “normaal” leven kunnen leiden en hun dromen na kunnen streven. Dit doen wij o.a. door:

 • Het inspireren middels blogs en vlogs gemaakt door Jitse Bouma (ervaringsdeskundige).
 • Fondsen werven voor onderzoek naar de beperkingen van de kinderen met kanker en hierbij te ondersteunen middels fysiotherapie, ergotherapie en psychologische hulp.
 • Kinderen met elkaar in verbinding te brengen middels forum op www.dreamcycle.nl

Onze ambitie

De missie van de stichting is kinderen en ex-patiënten met kinderkanker te inspireren om hun dromen na te leven. Onze ambitie is om dit wereldwijd te realiseren. Met als doel om in 2040 in 5 landen een programma te hebben binnen de oncologische kinderziekenhuizen wat kinderen ondersteund bij het na leven van hun dromen.

Korte termijn ambitie
Jitse Bouma start eind zomer 2018 aan zijn reis naar India waarbij hij zijn verhaal gaat vloggen en als ervaringsdeskundige de kinderen in het Prinses Máxima Centrum hoopt te inspireren.

DOELSTELLINGEN

Doelstelling

Kinderen met kanker en ex-patiënten van kinderkanker de kans geven hun dromen na te leven op korte of lange termijn. Wij zullen ons voornamelijk richten op de groep tussen de 10-40 jaar.

Maatschappelijk vraagstuk

Ons initiatief is gebaseerd op de ervaring van Jitse Bouma. Die zelf tijdens zijn behandeling van leukemie heeft ervaring dat de ziekte centraal staat en het kind voornamelijk behoed wordt voor het gebruik van zijn/haar energie. Kinderen worden met name gefocust op het naar school en de ziekenhuis bezoeken waarin er een groot verval kan zijn van participatie in hobby’s zoals sport. Het feit dat kinderen wellicht minder energie hebben om te sporten of hun hobby uit te voeren wil niet per definitie zeggen dat dit onmogelijk is. Men ziet een verval in energie en daarbij verminderde participatie in hobby wat kan leiden tot uitval en achterstand.

Doel initiatief

Kinderen regie geven over hun ziekteproces en daarbij hulp bieden bij het op pijl houden energie en participatie en sport of hobby. Met als doel kinderen in staat te stellen hun dromen op welk vlak dan ook te kunnen verwezenlijken.

Bereiken doel

Ons doel bereiken we door het inspireren van kinderen middels blogs en vlogs. Daarnaast zal er geld ingezameld worden middels evenementen en sponsoren die zich verbinden aan het fietsproject van Jitse Bouma. Dit geld zal geïnvesteerd worden in het beweeg programma voor kinderen genaamd “Maximaal bewegen” en onderzoek naar het verminderen van de beperkingen van kinderen met kanker middels fysiotherapie, ergotherapie en psychologische ondersteuning.

De ‘kettingreactie formule’
Fietsproject naar India is gebaseerd op het onderstaande principe:

 1. Evenementen voorafgaand aan reis om geld in te zamelen om reis en deels onderzoek mogelijk te maken.
 2. Door het vergroten van de bekendheid binnen en buiten het PMC zal het aantal volgers stijgen.
 3. Doordat het aantal volgers stijgt is het aantrekkelijker voor sponsoren om te doneren.
 4. Omdat het aantrekkelijker is voor sponsoren om te doneren wordt er meer geld op gehaald voor het onderzoek.
 5. Hierdoor kan er een programma opgezet worden waarin kinderen begeleidt worden op zowel fysiek als mentaal vlak om hun dromen te bewerkstelligen op korte dan wel lange termijn.

Doelgroep en betrokkenheid doelgroep

Beschrijving Doelgroep

Onze doel groep zijn kinderen die onder behandeling zijn voor kanker of ex-patiënten van kinderkanker. De leeftijd, achtergrond of vorm van kanker zijn onderschikt, hier wordt geen onderscheid ingemaakt, iedereen is welkom.

Betrokkenheid doelgroep

Wij betrekken onze doelgroep op verschillende wijze.  Dit zal zeer afhankelijk zijn van het project. Om hier inzage in te geven zal hieronder van de korte termijn plannen een beschrijving gegeven worden.

 • Op de website zal er voor hun de mogelijkheid zijn om op blogs en vlogs te reageren en zo met elkaar in contact te komen.
 • Via de mail (info@dreamcycle) kunnen kinderen die in het Prinses Maxima Centrum behandeld worden.
 • Voor de ex-patienten zal er via het netwerk van de VOKK een forum pagina gemaakt worden.
 • Door middel van het organiseren van (sport) evenementen zullen kinderen spelenderwijs met elkaar in contact komen.

DreamTeam

De stichting draait op vrijwilligers. Zowel het bestuur als de mensen die mee helpen met het organiseren van evenementen werken op vrijwillige basis.

 

Taken van bestuursleden:

Voorzitter

 • Leidt vergaderingen
 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
 • Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden
 • Contacten met Prinses Maxima Centrum

Secretaris

 • Schrijft mails en andere stukken van de stichting
 • Bewaart de ontvangen mails en bewaart afschriften van verzonden mails (facebook?)
 • Maakt verslagen of notulen van vergaderingen
 • Heeft leiding over evenement op dag van uitvoering samen met voorzitter

Penningmeester

 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Houdt het kas- en het bankboek bij.
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting
 • Maakt hetfinancieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Taken vrijwilligers

 • Vertalen / ondertitels maken content
 • Onderhoud website
 • Onderhoud facebook /instagram
 • Deel taken evenementen ( aankleding evenement, koken , route uitzetten, ontvangst mensen, geven van workshop, inkoop materialen, teksten schrijven)
 • Benaderen contacten, opzetten kleine inzamelacties (salsa school, yoga school)

Financiële prognose

 

Financiële status

 

Fietstocht

Opbrengsten voor fietstocht:
Donaties  € 3.000,00
Sponsoren  € 4.000,00
Evenementen  € 2.000,00
Evenement King Falafel  € 819,98
 € 9.819,98
Opbrengsten tijdens fietstocht:
Donaties  € 5.000,00
 € 5.000,00
Totaal opbrengsten  € 14.819,98
Materiaal:
MTB  € 3.500,00
Mavic Air + controller + accu’s  € 1.050,00
Tent Hubba Tour  € 400,00
Slaapzak  € 500,00
Matje  € 180,00
Tassen  € 710,00
Macbook air  € 700,00
kleding  € 450,00
Droogzakken  € 90,00
Pannenset + stoof  € 120,00
Overig  € 300,00
Totaal  € 8.000,00
Kosten Materiaal J. Bouma (50%)  € 4.000,00
Kosten Materiaal Stichting (50%)  € 4.000,00
Algemene kosten stichting
Notaris kosten  € 400,00
Webhosting (mei-dec 2018+2019)  € 121,00
Website  € 30,00
 € 551,00
Overschot voor onderzoek  € 10.268,98

Geldwerving Stichting

 

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving.

De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe volgers en donateurs. Dit zal gedaan worden middels mail, telefonisch, het inzetten van multimedia, posters, social media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

Geldwerving zal voornamelijk gebeuren middels het organiseren van evenementen waarbij door middel van een activiteit geld ingezameld zal worden en door middel van het sponsoren en reclame bij vlogs wanneer het aantal volgers stijgt zal het interessanter worden voor sponsoren om te investeren.

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.

 • Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer.
 • Donateurschap: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
 • Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel
 • Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

Activiteiten komende Maanden:

 • Wielerevent toertocht + festival (8 juli)

ANBI status

 

Stichting DreamCycle heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat een Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over kunt u lezen via http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_reg elingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende _instellingen. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Als Stichting Goed doen voor een ander door de Belastingdienst aangewezen wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
 • De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Privacy beleid

Stichting DreamCycle Stichting DreamCycle, gevestigd aan Lange vogelstraat 16, 1022XZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting DreamCycle, Lange vogelstraat 16, 1022XZ Amsterdam, 0610556339.

Simon Rosmolen is de functionaris gegevensbescherming van Stichting DreamCycle hij is te bereiken via info@dreamcycle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting DreamCycle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dreamcycle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting DreamCycle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting DreamCycle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting DreamCycle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting DreamCycle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wettelijke verplichting

Stichting DreamCycle gebruikt de applicatie Mollie voor zijn betalingen. Mollie.B.V. verwerkt de volgende gegevens, uw betaalgegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer of creditcardnummer), uw IP-adres, uw internetbrowser en apparaat type, uw voor-en achternaam, uw adresgegevens, het product wat u afneemt. De stichting is verplicht de boevengenoemde gegevens te verstrekken om uw donatie of toegangsbewijs tot stand te kunnen brengen.

Grondslagen

 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

 1. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting DreamCycle maakt geen gebruik van geautomatiseerd besluitvorming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting DreamCycle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dreamcycle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting DreamCycle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting DreamCycle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dreamcycle.nl